Tværfaglig praktik- og specialistpakke

Hvorfor vælge os

Tværfaglig praktik- og specialistpakke

Denne pakke vælges typisk når der er behov for – og borgeren er klar til – et opkvalificerende og afklarende praktikforløb med fuld afdækning af borgerens fysiske og psykiske arbejdsevne.

Tillige, når relevant, sikrer vi inddragelse af relevante samarbejdspartnere og eksperter og tilrettelæger en særligt målrettet indsats når der er blokeringer som forhindrer at borgeren kan deltage i praktik og komme ind på arbejdsmarkedet. Det kan bl.a. være:

  • Osteopatiske smerteløsnende forløb
  • Psykologiske vurderinger
  • Helbredssamtaler og kostvejledning 
  • Psykoterapeutiske samtaler 

Fokus er på at dæmme op for svære problemområder, så borger kan indgå eller fastholdes i praktik eller anden målrettet indsats mod arbejdsevneafklaring.

Indsats på 4 timer pr. uge 

Vi bruger sikker mail og opfylder GDPR-reglerne

Skriftlig rapport når borger afsluttes

Når en borger afsluttes i et mentorforløb efter de aftalte formål, udfærdiges en samlet skriftlig rapport med beskrivelse af alle indsatspunkter, herunder borgerens udfordringer undervejs og aktuelle ståsted, til brug for den videre sagsbehandling.

En dokumentationsrapport indeholder ifbm. en virksomhedspraktik en beskrivelse af de erfarede skånebehov. Tillige beskrives den samlede effekt og opnåede mål ifbm. misbrugsproblematik, psykiatrisk forløb, daglig struktur og opnået selvstændighed og meget mere alt efter det opsatte formål for mentorstøtten.

Kontakt os gerne hvis du ønsker at se eksempler på færdige, anonymiserede rapporter brugt til rehabiliteringsteamet og få et indtryk af vores høje faglighed og velfunderede dokumentationsniveau.

Eksempel på dokumentationsrapport kan rekvireres på mentor@staytrue.dk