Bliv mentor


Er du vores nye socialfaglige kollega?

  • Mentor & jobkonsulent – freelancesamarbejde

StayTrue søger løbende kvalificerede og kompetente kolleger til at løse socialfaglige arbejdsmarkedsrettede mentor- og jobkonsulentopgaver for Sjællandske jobcentre. Du er meget velkommen til at sende et komplet CV med alt du har lavet, samt en relevant ansøgning hvis det har interesse – vi vurderer løbende om der er opgaver og et match til at starte et samarbejde op.

StayTrue er en moderne mentorvirksomhed med speciale i at støtte sårbare og udsatte mennesker – med værdighed, integritet og i øjenhøjde – for derved at løfte og styrke den personlige trivsel og selvstændighed gennem en meningsfuld og skræddersyet indsats frem mod en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Arbejdets formål

StayTrue fungerer som Anden Aktør for jobcentre og vi arbejder altid ud fra en mestringsstrategi der altid har til formål at få borgerne til at opnå den højeste grad af selvstændighed som muligt, ud fra den enkeltes potentiale – med andre ord er vores unikke ekspertise at sikre det enkeltes menneskes suverænitet. Vi løfter og skubber, uden at presse unødigt – vi motiverer og SER individet for hvem de ER, uden at behandle og love grønne skove – vi er realistiske, gode til at kommunikere og gør vores yderste inden for den aftalte ramme, uden at det går udover faglighed eller ordentlighed.

Arbejdsopgaverne vil indebære

Som selvstændig konsulent hos StayTrue vil du have ugentlige samtaler med ledige borgere der er langt fra arbejdsmarkedet og har komplekse problemstillinger som stress, angst, psykiatriske diagnoser, relationelle problemstillinger og begrænset erfaring ift. at stå ved sig selv, sætte sunde grænser og prioritere sine ressourcer optimalt.

Du vil hver uge typisk have samtale med den enkelte borger i deres hjem, via en gåtur i lokalområdet eller på et lokalt kontor – og her arbejde med de indsatspunkter der er aftalt med jobcenteret, skrive ugentlige journalnotater, lave løbende tilbagemeldinger til sagsbehandler via mail og tlf., opsøge meningsfulde og passende virksomheder ifbm. etablering af praktikforløb, samt lave afsluttende rapport på forløbet når borgeren er færdigafklaret. Du vil også skulle deltage i møder med sagsbehandler, rehabiliteringsteam og diverse andre instanser når det er relevant for at hjælpe borgeren fremad i processen mod den størst mulige grad af selvforsørgelse.

StayTrue stiller naturligvis både bærbar og mobiltelefon til rådighed.

Du vil blive oplært i StayTrues tilgang til kerneopgaven, måden vi håndterer sagerne på, samt få løbende sparring og supervision på din egen faglighed og personlige udvikling i faget. Dette inkluderer bl.a. ugentlig evaluering og fokusering af forløbenes indsats. Du vil kontinuert opleve at få plads til kollegial refleksion og drøftelse af tvivlsområder ift. den socialfaglige indsats så borgeren altid er i centrum for det vi gør.

Du bliver en vigtig del af

Et respektfuldt, betænksomt og anerkendende mentorteam hvor medarbejdertrivsel er lige så vigtigt som borgernes trivsel. I StayTrue går vi selv vejen og er autentiske i alt hvad vi gør. Vores arbejde er baseret på et etisk kodeks og vi går aldrig på kompromis med måden vi behandler vores kolleger, samarbejdspartnere og borgere på. Vi er fleksible, nærværende og professionelle og har dyb indsigt i de mekanismer der løfter mennesker og stabiliserer, samt selvstændiggør og udvikler – både fysisk, mentalt og værdimæssigt.

Vi tror på at et arbejde skal være meningsfuldt, lærerigt og udviklende – og at det ikke behøver være bundet op på antallet af timer man arbejder, men på den samlede intensitet af arbejdsopgaverne. Vi planlægger sammen dine arbejdsdage med optimal frihed og balance ift. dine ressourcer. Det skal IKKE være en sur pligt at gå på job – det er livet for kort til. Vi mener, at der skal være plads til både skift og udsving i privat- og arbejdslivet. Vi er mennesker, ikke robotter.

Dine forudsætninger

Den grundlæggende forudsætning er din livserfaring – og at du har en oprigtig lyst til at arbejde med særligt udsatte borgere.

Det vægtes dog højt, at du har en bred erfaringsbaseret viden og indsigt i menneskelige udviklingsprocesser fra lignende jobs og/eller anden relevant teoretisk baggrund. Du har en veludbygget menneskeforståelse og empati, samt erfaring med skriftligt arbejde og er velkendt bruger af Officepakken. Du kan formulere dig klart og fornuftigt på skrift og tale til arbejdsgivere og sagsbehandlere.

Du har egen bil og kan afsætte 2,5-3 dage om ugen til arbejdet. På sigt mere hvis det giver mening for dig at køre fuld tid som mentor. Du skal være ok med at opgaverne kommer fra kommuner på hele Sjælland og kan godt ligge op til 60 minutters kørsel fra din bopæl. Din kørsel ifbm. opgaverne vil  naturligvis blive aflønnet.
Du har eget CVR.nr. og er måske i forvejen selvstændig yogalærer, krops-/psykoterapeut, pædagogisk medarbejder, underviser eller anden form for soloselvstændig og har lyst at udfolde dine talenter yderligere.

Ved opstart hos StayTrue bliver du præsenteret for jobcentrene og vil organisk og over 2-3 måneders tid begynde at få opgaver op til det niveau du ønsker.

  • Du har dit medmenneskelige hjerte på rette sted
  • Du savner at arbejde med mennesker på en professionel facon hvor dit vigtigste træk er din alsidige livserfaring og at du lige netop er DIG
  • Du vægter respekt, medinddragelse og værdighed allerhøjest i dit værdisæt
  • Du har bred arbejdsmarkedserfaring, er velfunderet på skrift, tålmodig og kan arbejde fokuseret med både konkrete mål, kombineret med de mere diffuse menneskelige udviklingsprocesser
  • Du er ikke-dømmende, ordentlig og grundig – og kan lide at arbejde meget selvstændigt
  • Du har deltidsjob eller er selvstændig i forvejen og vil gerne udfolde dine menneskelige talenter på en professionel og værdig måde
  • Du kan lide at bruge alle dine facetter og arbejde ressourceorienteret

Næste skridt - send din ansøgning

Send din ansøgning og fyldestgørende CV med al relevant baggrund til StayTrue på mentor@staytrue.dk hvis ovenstående vækker interesse og du kan se dig selv i et udviklende arbejdsfællesskab hvor du kan få plads til at udfolde dine empatiske talenter indenfor den socialfaglige branche. Uddybende spørgsmål kan stilles til Adam Advaith på 7179 0030.

Step 1 er en screeningssamtale pr. tlf. eller konferencekald ca. 20 min. for at afstemme om baggrundskvalifikationer og interesse matcher opgaver og behov

Step 2 er et personligt møde ca. 60 min. hvis ovenstående giver grobund for muligt samarbejde – med en dyberegående dialog om arbejdet og dine ønsker

Step 3 er evt. en IdentityBlueprint personlighedsprofil der tages selvstændigt online, ca. 60 min., ift. at sikre den rette dynamik i teamet

Step 4 er et opfølgende møde ca. 60