StayTrue Mentorstøtte

  • Nærver 

  • Omtanke 

  • Professionalisme 

13 UGERS MENTORSTØTTE

Visitation & forventningsafstemning

Den personlige treparts-dialog om borgerens problemstillinger skaber overblik og effektfuld igangsættelse af sagsbehandlingen.
At få afklaret hvad der skal til for at flytte den enkelte borger, i samspillet mellem sagsbehandler og mentor, er en måde at få skabt grundlag for den videre proces.
På visitationssamtalen kan både borger, sagsbehandler og mentor være tilstede og skabe de første vigtige skridt til at sikre en vedvarende fastholdelse i forløbet. 

Udbytte

  • Sagsbehandler  klarlægger rammen og ønskerne for indsatsen
  • Borgeren får en personlig kontakt og grundlæggende forståelse for forløbet
  • De enkelte delmål afstemmes og bliver tydelige milepæle undervejs
  • Samtalen kan medvirke til mere motivation og commitment hos borgeren
  • Sagsbehandler kan med sikkerhed igangsætte en professionel indsats
  • Mentor har en klar plan og rød tråd at følge, så investeringen giver mening

Hvorfor vælge os

Ugentlig indsats og kontakt til borger

Hver uge afholdes et personligt møde med borgeren, samt opretholdes en telefonisk dialog, herunder brug af sms, samt mail når aktuelt.

Ved evt. fravær fra en samtale følger vi op samme uge og er nysgerrig og anerkendende i tilgangen, da der ofte er en årsag til manglende stabilitet. Dialogen går her på at genskabe rytmen og tilliden til processen i den enkeltes hverdag.

Som mentorer er vi fleksible og kører til borgeren i eget hjem, men motiverer også til, når muligt, at borgeren træder ud af egne rammer og møder på lokalt kontor i lokalområdet eller i det omkringliggende samfund og bymiljø.

Indsatsen går altid på at opbygge og finde frem til ressourcerne frem for begrænsningerne, så fokus ligger på en løsningsorienteret tilgang der kan sikre de relevante tiltag frem mod rette forsørgelsesgrundlag.

Vi er rolige og anerkendende i vores tilgang og skaber psykologisk tryghed for borgeren gennem medmenneskelighed og faglig ekspertise.

Vi har også et indgående kendskab til psykiatriske forløb og andre krævende tiltag i et afklaringsforløb.

Vi bruger sikker mail og opfylder GDPR-reglerne

Sådan sender du sikker mail til StayTrue

–> Som jobcenter der bruger tunnelmail-systemet kan du sende sikker mail til alle vores medarbejdere og mailadresser.

–> Som privat instans der bruger medarbejdersignatur/Nemid/MitID kan du sende sikker mail til: sikkermail@staytrue.dk