Socialfaglig mentorpakke

Hvorfor vælge os

Socialfaglig mentorpakke

Denne pakke vælges typisk som den grundlæggende indsats når borgeren vurderes at have behov for en vis grad af samtale- og coachende støtte for at nedbringe stress og opbygge stabilitet i hverdagen.

Det er en helhedsorienteret indsats med ugentlige mentorsamtaler hvor vi styrker borgerens ståsted og evne til at indgå i ressourceforløbets aktiviteter. Indsatsen kan bl.a. indebære elementer som:

  • Fremmødestabilisering
  • Redskaber til stresshåndtering
  • Ressourceforvaltning
  • Opbygning af selvværd og selvtillid
  • Vanebrydning og ADL
  • Social træning
  • Udfærdigelse af funktionsbeskrivelser
  • Støtte til at gennemføre lægelige udredninger og behandlingsforløb
  • Forberedelse til at indgå i praktikforløb

Indsats på 3 timer pr. uge 

Vi bruger sikker mail og opfylder GDPR-reglerne

Skriftlig rapport når borger afsluttes

Når en borger afsluttes i et mentorforløb efter de aftalte formål, udfærdiges en samlet skriftlig rapport med beskrivelse af alle indsatspunkter, herunder borgerens udfordringer undervejs og aktuelle ståsted, til brug for den videre sagsbehandling.

En dokumentationsrapport indeholder ifbm. en virksomhedspraktik en beskrivelse af de erfarede skånebehov. Tillige beskrives den samlede effekt og opnåede mål ifbm. misbrugsproblematik, psykiatrisk forløb, daglig struktur og opnået selvstændighed og meget mere alt efter det opsatte formål for mentorstøtten.

Kontakt os gerne hvis du ønsker at se eksempler på færdige, anonymiserede rapporter brugt til rehabiliteringsteamet og få et indtryk af vores høje faglighed og velfunderede dokumentationsniveau.

Eksempel på dokumentationsrapport kan rekvireres på mentor@staytrue.dk