OMTANKE • PROFESSIONALISME • NÆRVÆR

STAY TRUE MENTORSTØTTE

TILBUD OM MENTORSTØTTE TIL BORGERE MED KOMPLEKSE
PROBLEMSTILLINGER UDOVER LEDIGHED, JF. LAB §91 & LAB §167

en indsats målrettet arbejdsmarkedet

Et forløb har 3 eller 4 timers ugentlig indsats og fast ugepris og er altid fokuseret på en langsigtet og bæredygtig proces hvor borgeren er med hele vejen og kan stå på egne ben efterfølgende. Vi sender månedlig status undervejs til sagsbehandler i hver 13 ugers periode. En mentorpakke kan forlænges når det giver mening. Når en borger afsluttes leveres altid en fuld dokumentationsrapport til brug for det videre forløb.

Vores indsatser bruges i dag af både fleksjobområdet og ressourceforløbsafdelinger da vi har en særlig kompetence i de mere komplekse sager.

Vores forløb sikrer forståelse for de komplekse problemstillinger, samt inddragelse af borgerens virkelighed, hvilket gennem tidligere erfaringer har været med til, at sikre en vedvarende progression. StayTrue fungerer som en samarbejdspartner, der viser omtanke og nærvær for myndighed og den enkelte borger. StayTrue leverer som Anden Aktør altid skriftlig dokumentation i høj kvalitet der kan være med til, at sikre den bedst mulige afklaring til rette forsørgelsesgrundlag.

Vi møder borgerne som de mennesker de er

Hos StayTrue arbejder vi ud fra en mestringsstrategi, der altid har til formål at få borgerne til at opnå den højest mulige grad af selvstændighed – ud fra den enkeltes potentiale. Med andre ord er vores unikke ekspertise at sikre det enkelte menneskes suverænitet. Vi løfter og skubber, uden at presse unødigt. Vi motiverer og SER individet for hvem, de ER, uden at behandle og love grønne skove. Vi er realistiske, gode til at kommunikere og vi gør vores yderste inden for den aftalte ramme, uden at det går udover faglighed eller ordentlighed.

Vi møder borgerne som de kompetente og ansvarlige mennesker, de er – og søger altid at skabe et tillidsfuldt rum med plads til refleksion og meningsfulde udviklingsskridt. Vi støtter ugentligt borgerne i at indarbejde nye redskaber samt opbygge øget selvværd og tro på fremtiden.

Helhedsorienterede forløb

Vi arbejder bredt med alle instanser og fagpersoner og fungerer som drivkraft og tovholdere, så ingen viden går tabt. Derved vil I, som sagsbehandler og rådgiver, opnå en ro og vished for, at et tilkøb af vores pakker sikrer en helhedsorienteret indsats til den enkelte borger

SPECIALE I AT HÅNDTERE

  • Personlig trivsel og stressproblematikker
  • Psykiske problemstillinger og sårbarhed
  • Demotivation og fastlåsthed
  • Angst og depression
  • Psykiatriske diagnoser
  • Misbrugsproblematikker

som anden aktør tilbyder staytrue:

SOCIALFAGLIGE PAKKER TILPASSET BORGERENS BEHOV

Testimonials

Det siger vores kunder og klienter…