I en hverdag hvor tingene går alt for stærkt for de fleste – og med en farlig cocktail af informations-overload, stigende grad af kompleksitet og en øget fagspecialisering – er der brug for at vi passer bedre på os selv og hinanden…

Særligt når den fremherskende tendens kan synes at være et langt større fokus på effektivitet og vækst frem for glæde og trivsel – er det om nogensinde før vigtigt at vi bliver bedre til at tage vare på vores egne behov – så vi bedre kan bidrage med de ressourcer vi har. Mange mennesker oplever en stigende meningsløshed i et konkurrencesamfund, samt et behov for øget omtanke og langsigtet blik for de små handlinger i hverdagen der påvirker vores trivsel, samt at der er en uoverensstemmelse mellem ens eget engagement og omgivelsernes forventninger.

I stedet for blot at gå på job, uden tanke for hvad der kan slå en omkuld, kan det derfor anbefales, at man samtidig overvejer hvordan man som individ vælger at indgå i den relationelle ramme man er i – og stoppe op og overveje om den er tilpasset tilstrækkeligt til ens unikke måde at fungere på – og om man kan have sine værdier med undervejs…Så rammen ikke slider unødigt på ens ressourcer frem for at løfte og styrke ens værdi.

Vi har som individer sagt “ja” til at indgå i rammen ved fx at blive ansatte eller noget så simpelt som at sige ja til en invitation til et arrangement, men om vi så reelt kan indgå i den aktuelle kontekst af forventninger og leve op til de opgaver der skal løses eller forventninger der stilles, er ikke altid en garanti.

For at undgå dette og at man ikke nedslides før tid, så handler det i høj grad om at vi er opmærksomme på hvordan vi – mens vi løfter i flok og er en del af et fællesskab – til stadighed søger at bevare vores eget etiske fundament som mennesker og har os selv med i det vi laver. Samt ikke blot stiller os tilfreds hvis noget ikke er helt på sin plads. Særligt gælder det oplevelsen af, at vi møder hinanden med respekt og omtanke for den vi hver især er.

Skub til rammen så godt du kan med de ressourcer du har. Og kan du ikke længere finde plads til at du kan være dig, så er det okay, at gå en anden vej.

For der er intet arbejde der er vigtigt nok til at du skal gå ned med stress.

Insistér derfor på din personlige trivsel – og hold fokus på det i dit arbejdsliv, som giver mening for dig.

Share →

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *